Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / Profile / Search

Profile

Парк-музей Лисе

Програмата на експозицията се състои от четири основни части: а) Самото укрепление, поне тази част, която е отворена за посетители и се нарича Костенурка (Хелони). б) Оригинални материали от епохата на събитията. в) Репродукции и инсталации. г) Дигитални апликации и експонати.

Информационно бюро
В Информационното бюро можете да се регистрирате за участие в играта „Follow the Fox”, да получите и да върнете войнишката мешка, с която ще вземете участие в играта, да попълните необходимия тест за проверка на знания и да посетите щанда на Парк-музея Лисе.
В същото помещение се намират и четири експозиционни точки.

Презентация на укреплението Лисе
Този експонат представлява интерактивно дигитално приложение, на което с помощта на менюто на сензорния екран (монитор) можете да изберете различни теми, които да бъдат прожектирани на голяма вертикална повърхност. Различните теми показват скици и снимки от укрепление Лисе.

Наблюдение на битката
На един голям екран (монитор) можете да гледате на живо кадри от действието в Костенурката, чрез камерите които се намират там. Който не може или не желае да посети Костенурката от това място може да наблюдава кадри от действието.

Линията „Метаксас”
Плакат с големи размери, на които се показва цялата Линия „Метаксас” с визуални материали.

Чествания на Битката

На друг голям плакат са изложени снимки и кадри от честванията на годишнините от Битката за укрепленията, която се празнуват всяка година на през най-близката до 6-ти април събота и неделя (уикенд).


Костенурката
Експозиционни помещения


Помещенията в Костенурката, които се смятат за чисто експозиционни са следните:
• Стаята на Командира и адютанта (E3)
• Картографската и комуникационна стая (Ε4)
• Помещенията за дигитални експонати (Β4 и Β5)
• Помещението за следене на битката (C1)
• Оръдейно гнездо 1 (F2)
• Цистерна за вода (E2)

За експозицията и за действие се използват следните помещения:
• Помещението за хранене (B2)
• Лазаретът (лечебницата за първа помощ, C4)
• Склад за муниции (C5).

Помещения за дейности са залите с :
• са залите с видеоигри Ε5 и Ε6
• Помещението с вендинг автомати (автоматите за напитки и закуски с монети) Β6
• Станциите за симулация на стрелба Η2, G5 и D2.

Дигитални експонати
Темите на дигиталните експонати са следните:
1. Пейзаж, морфология и география на котловината на Като Неврокопи (Неврокопското поле). Видео-инсталация.
2. Главните действащи лица. Видео-инсталация.
3. Исторически снимки. Видео-инсталация.
4. Оръжията от сраженията. Интерактивен монитор.
5. Хроника на Битката. Видео-инсталация.
6. Организация на укреплението и 24 часа в едно укрепление по време на мир или на война. Видео-инсталация.
7. „Война и мир”. Интерактивен плакат.
8. Център за наблюдение на действието (помещение C1). Интерактивна инсталация.